Kontakt

VOG POLSKA SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 8
96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 835 14 40
e-mail: office@vog.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000072396
kapitał udziałowy: 34 130 000 PLN
NIP: 951-00-46-336
UID: PL9510046336
BDO: 000006729